Søknadsfristen nærmer seg!

 

Når søknadsfristen til fondet går ut, den 1. oktober, tar det ca. seks uker før styremøtet i Norske Fagfotografers Fond avgjør hvem som er berettiget til støtte fra fondet. Vi støtter hvert år en rekke prosjekter som er med på å fremme fotografiets stilling i vår kulturelle hverdag, det være seg i form av utstillinger, bokutgivelser, o.s.v.

Har du et prosjekt som du trenger økonomisk hjelp til å gjennomføre, og som oppfyller de krav som skisseres i fondets vedtekter, ja da må du søke innen 1. oktober. Rettledning og søknadsskjema finner du her.