Søk om støtte – Privat

Holder du på med, eller planlegger du et fotografisk prosjekt som du trenger økonomisk støtte for å gjennomføre? Planlegger du en utstilling eller en bokutgivelse, eller kanskje begge deler? Norske Fagfotografers Fond støtter hvert år mange slike prosjekter.

Norske Fagfotografers Fond tildeler arbeids- og reisestipend for fagfotografer. Fondet gir støtte til prosjekter til fremme av fotografier brukt som illustrasjoner i bøker og andre former for offentliggjøring, eller støtte av tiltak som fremmer fotografiens stilling i vårt kulturliv. 

Søknadsfristen for å søke støtte er 1. oktober, og søknadene blir deretter behandlet i løpet av november.

Søknadsveiledning:

Vær nøye med utfylling av søknadsskjema. Prosjektbeskrivelsen bør være presis og ikke for lang. (Maks 500 ord.) Sørg for å legge ved bekreftelser fra evt. gallerier eller bokforlag, og opplys også om prosjektets fremdriftsplan hvis mulig. Søknaden må skrives på norsk.

Når du har sendt inn søknaden, vil du få en bekreftelse på e-post på at søknaden din er mottatt.

Søknadsskjema

Trinn 1 av 5 - Om deg

  • Om deg

    Fyll ut din kontaktinfo
  • MM slash DD slash YYYY