Stipend for lærlinger

Er du lærling og trenger penger?

Hvis svaret er ja, kan du søke på Norske Fagfotografers Fond’s Stipend for lærlinger. Du finner opplysninger om stipendet og søknadsskjema under egen fane her på hjemmesiden. Husk at søknadsfristen er 1/5 2017.