Stipend for lærlinger

Norske Fagfotografers Fond vil årlig sette av opptil kr. 60.000,- til stipender til lærlinger i fotograffaget. Stipendene er tenkt som en inspirasjon og økonomisk hjelp til lærlinger med lærekontrakt i fotograffaget. Summen kan deles opp i flere stipender, eller deles i sin helhet ut som ett.

Hvem kan søke:

Fotograflærlinger med gyldig lærekontrakt fra godkjent lærebedrift. (Søkeren behøver ikke være medlem av noen av fotograforganisasjonene.)

Søknadsskjema finnes på www.norskefagfotografersfond.no. Skriv en kort redegjørelse for hva stipendet er tenkt brukt til.

Under feltet “attestasjon fra Lærestedet” må du legge med kopi/bilde av lærekontrakten.

Søknadsfrist:

1/5 2019.

Søknadene blir behandlet på fondet’s styremøte i løpet av mai.

Søknadsskjema Stipend for fotograflærlinger

  • DD dash MM dash YYYY
  • Max. file size: 50 MB.