Søk om støtte – Organisasjoner

Dette skjemaet skal du bruke hvis du søker om støtte til drift av en ideell organisasjon innen fagfotobransjen. Søknaden kan spesifiseres under punktet «Formål». Husk å legge ved fjorårsregnskap, samt budsjett.

Fondet gir normalt ikke støtte til drift av kommersielle firmaer, med mindre det søkes om støtte til spesifikke prosjekter som kan komme inn under fondets statutter. I slike tilfeller benyttes skjemaet for enkeltprosjekter.

Søknadsfristen for å søke støtte er 1. oktober, og søknadene blir deretter behandlet i løpet av november.

 

Søknadsskjema - Organisasjoner

  • FormålSum 
  • Dra og slipp filer her, eller
    Max. file size: 50 MB.