Fotografiprisen 1997

Dag Alveng er en nestor innen norsk fotografi. Han har hatt stor betydning for nors fotografi, ikke bare ved eget kunstnerisk virke, men også gjennom arbeidet for Forbundet Frie Fotografer og Fotogalleriet.

Dag Alveng fikk sin utdannelse ved Trent Polytechnic i Nottingham, England. Her møtte han den amerikanske fotografen Lewis Baltz, som var en av fotografene som deltok på den konseptuelle utstillingen, New Topographics, i 1975. En utstilling som ble toneangivende for et konseptuelt dokumentarfotografi med en nøktern beskrivelse av motivet i en jevn gråtoneskala uten dramatisk lys eller ekstreme kameravinkler. Dette var et uttrykk som fant gjenklang i Dag Alvengs tilnærming til fotografiet.

Alveng har en svært omfattende utstillingsvirksomhet bak seg. Han er i dag representert i betydelige muséer i Norge og utlandet, som Metropolitan Museum of Art, New York, Museum of Modern Art, New York, Museum Folkwand, Essen, Stedelijk Museum, Amsterdam, Sprengelmuseum, Hannover, og Moderna Muséet, Stockholm.