Fotografiprisen 1999

Kjell Sten Tollefsen er den fotografen i Norge som tidligst og mest konsekvent har arbeidet med abstraksjonen som uttrykk.

Han var utdannet ved Schule Reimann i Berlin, (1935-36) med grunnlag fra Statens Kunst og Håndverkskole. (1933-34) Schule Reimann hadde et tverrfaglig studium, med bl.a. maleri, skulptur, reklame, romkunst, film, fotografi, scenografi og vindusdekorasjon. Tollefsen konsentrerte seg om maleri, tegning og vindusdekorasjon, men fikk også innblikk i fotografi gjennom den norske medstudenten Andreas Thorsrud. I 1943 begynte han å arbeidet for Thorsrud i Oslo. Senere gikk begge over til Ernst Rude hvor Tollefsen arbeidet med portrett og reklamefoto. Det var i denne perioden han utviklet sitt frie, fotografiske uttrykk.

Tollefsen arbeidet med et abstrakt uttrykk helt ifra 1940-tallet, hvor han særlig utnyttet sort/hvitt fotografiets materialitet i beskrivelsen av naturen og objektenes overflatestruktur.

Leif Preus var tidlig ute med å se verdien av Kjell Sten Tollefsens fotografier, noe som resulterte i boken ”Vindu mot vår tid”, og utstilling i muséet i 1984. Preus Museum har i dag en anselig samling av hans arbeider.