Fotografiprisen 2011

Rune Johansen er født og oppvokst i Bodø. Hans bakgrunn fra Nord-Norge fikk stor betydning for utviklingen av hans kunstneriske virke. Han har ingen formell utdannelse innen fotografi, men begynte å fotografere på midten av 1970-tallet.

Johansen har arbeidet aktivt med utstillingsvirksomhet fra 1990, da han debuterte på Høstutstillingen. Dette ved siden av sitt daglige virke som planlegger i Televerket. Et toårig arbeidsstipend, og Statens Garantiinntekt i 2004 gjorde at han kunne vie seg til kunsten på heltid.

Johansen arbeider innenfor en objektiv, dokumentarisk tradisjon, med en skarp detaljgjenngivelse av personer, landskap og objekter. Bøkene Så lenge det vara, og Da æ var i Amerika, ble utnevnt til henholdsvis Årets vakreste fotobok i 2005, og Årets vakreste kunstbok/fotobok i 2008.

Rune Johansen er i dag representert i de fleste sentrale kunstmuséer i Norge. Han ble tildelt Fotografiprisen i 2011.