Fotografiprisen 2017

Ragne Sigmond får Fotografiprisen 2017 for sitt særegne bildespråk og svært personlige teknikk, men teknikk alene vil aldri bære et fotografi. Sigmond’s univers er preget av lekenhet og dedikasjon samt hennes vilje til å søke den ytterste konsekvens gjennom år med perfeksjonering uten å stagnere I sitt eget spor. Juryen vektlegger og berømmer også Sigmond for hennes mangeårige engasjement som formidler av fotofaget og gjennom forelesninger, foredrag og workshops hvor hun generøst deler sin kunnskap og teknikk.