Fotografiprisen 2003

Herdis Maria Siegert markerte seg tidlig med en sterk stemme innen Forbundet Frie Fotografer. Hun deltok på ”Fotografisk Vårutstilling” i Fotogalleriet i 1978, og året etter ble hun antatt på ”Statens Høstutstilling” på Kunstnernes Hus. Hun var dermed en av de aller første fotografene som fikk innpass på ”Høstutstillingen.”

I 1983 hadde hun sin første separatutstilling på Fotogalleriet, og påfølgende år i Preus Fotomuseum. I 2004, året etter at hun mottok Fotografiprisen, ble hun også utnevnt som en av tolv internasjonale fotografer som ble tildelt ”Hasselblad Master Award,” i selskap med bl.a. Mary Ellen Mark.